• NADAČNÍ FOND GALENOS
  • Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha
  • IČO: 077 55 619
  • Zapsán: Městským soudem v Praze v Rejstříku nadací a nadačních fondů, pod sp. zn. N 1667
  • www.nfgalenos.cz
  • info@nfgalenos.cz